Aksjeeiere

TAFJORD har følgende eierstruktur

Ålesund kommune

50,09 %

BKK

43,11 %

Norddal kommune

4,28 %

Ørskog kommune

2,52 %