På en skala fra 1 til 10 fikk TAFJORD 10-er på alle kriteriene; pris, kvalitet og gjennomføringsevne. 

- Det som var aller mest gledelig med å vinne dette viktige anbudet, var scoren vi fikk. I tøff konkurranse med landets største strømleverandører scoret vi høyest på alle punkt, sier Camilla Blom, leder for strøm bedrift i TAFJORD.

I tillegg til å kunne tilby den laveste prisen, er det lagt stor vekt på kompetanse.  - Dette er en bekreftelse på at vi i TAFJORD er veldig gode på kraftforvaltning, forteller Camilla.  – Gjennom de siste åtte årene har vi hatt et samarbeid med Markedskraft, som er en av Nordens tyngste aktører på kraftforvaltning. Sammen med dem leverer vi veldig gode løsninger. I tillegg har vi klart å bygge en god, tverrfaglig kompetanse i egen organisasjon, spesielt innen økonomi og teknisk kompetanse.  

Dette har vi også god bruk for når det kommer til gjennomføringsevne, som var det siste kriteriet i anbudskonkurransen. I dette ligger rådgivning og rapportering, som er viktige verktøy for at kunden skal ha kontroll på kostnadene sine.

Fylkeskommunen er en stor og viktig kunde som bruker til sammen 40 millioner kWh årlig fordelt på videregående skoler, tannklinikker, fylkeshuset og fylkets veianlegg.

-Det er vi som har levert strøm til fylkeskommunen de siste fire årene også, så det å få denne leveranse for fire nye år er en stor tillitserklæring, sier Camilla. – Det er selvsagt stor stas og vi tar det som et tydelig signal på at vi har gjort ting riktig, avslutter hun.