Midlertidig avvik i vassnivå

NVE vedtak 201700974-6. På grunn av vedlikeholdsarbeid på vassvegen til kraftstasjonen Tafjord 2, som har vassinntak i Heimste Kaldhusstervatnet, har NVE gitt tillatelse til midlertidig senkning av Fremste Kaldhussetervatn til tre meter under gjeldende manøverreglement.

Arbeidet starter den 3. mars og vil vare i om lag fire uker.

For nærmere informasjon kontakt Tafjord Kraftproduksjon AS v/ Frode Oksnes på tlf. 70 17 55 42 / 992 58 446.