Miljøeffekter

Miljøeffekter

Kjernen i vår virksomhet er å sikre regionen stabil tilgang til energi. I 2015 produserte vi nærmere 1,2 milliarder kilowattimer ren vannkraft, nok til å gjøre all veitransport i Møre og Romsdal elektrisk.

Vår virksomhet har ikke bare lokal, men også global miljøeffekt.

Kjernen i vår virksomhet er å sikre regionen stabil tilgang til energi. I 2015 produserte vi nærmere 1,2 milliarder kilowattimer ren vannkraft, nok til å gjøre all veitransport i Møre og Romsdal elektrisk.

Hvis hver kilowattime i stedet ble dekket av kullkraft et sted i Europa, ville CO2-utslippene tilsvare 6 millioner bilturer fra Ålesund til Oslo og tilbake igjen!

Det er ikke bare vannfallene vi utnytter til fordel for miljøet. Ved energigjenvinningsanlegget vårt i Breivika gjenvinner vi 95 000 tonn regionalt avfall hvert år, noe som tilsvarer 3 562 fullastede vogntog med avfall!

Avfallet omdannes til varme levert som rent vann. Av de 102,8 millioner kilowattimer fjernvarme vi leverte i 2015, var hele 99,8% fra ikke-fossile kilder.

Rask kommunikasjon er også kritisk for et levende og moderne samfunn og TAFJORD har lagt ut 2 931 000 meter med fiberrør fylt med fiberkabler nok til å rekke 3,19 ganger rundt jorden!

Med Altibox har vi satset på den ledende innholdstilbyderen. Dermed har vi sørget for at 18 000 kunder har det fremste tilbudet for kommunikasjon, ny kunnskap og underholdning.