Som ringer i vannet

Lokale og nasjonale ringvirkninger

Vår aktivitet og ambisjoner skaper ringvirkninger – til glede for oss og til nytte for mange rundt oss.

Vår aktivitet og ambisjoner skaper ringvirkninger – til glede for oss og til nytte for mange rundt oss.

Vi var mest kjent for å produsere og selge miljøvennlig energi og tilhørende infrastruktur, men avfallshåndtering, fjernvarme og fiberoptikk har blitt en stadig større del av vår virksomhet. Med dette legger vår aktivitet til rette for videre utvikling av regionen.

Aktiviteten og ambisjonene våre skaper ringvirkninger som de kanskje ikke er klar over. En ringvirkningsanalyse utført av varde Hartmark viser blant annet at TAFJORD i 2015 bidrog med totalt 1,1 milliarder kroner tilbake til samfunnet i 2015. Dette inkluderer vårt bidrag til offentlig velferd, sysselsetting og næringsutvikling. Dette gjør oss til en viktig brikke i det norske samfunnet.

Bidrar til nasjonal og lokal velferd I 2015 betalte vi over 474 millioner kroner tilbake til storsamfunnet. Dette er penger som er med på å sikre opprettholdelsen av de fellesgodene samfunn trenger. Med vår virksomhet er vi faktisk med på å gjøre en forskjell.

Vårt nasjonale bidrag på 474 millioner kroner tilsvarer kostnadene for 3 651 skoleplasser i videregående skole!

Ringvirkningene av vår virksomhet monner også på regionalt nivå. I 2015 var de samlede bidragene regionalt på hele 483,9 millioner kroner.

I tillegg til å være en betydelig skatteyter til et titalls kommuner i regionen, går også store deler av konsernets og våre ansatte sine innkjøp til regionen. Det gir ytterligere ringvirkninger innen både velferd og næringsutvikling. Vårt bidrag til offentlig velferd i regionen i 2015 var på 118 millioner kroner, noe som tilsvarer kostanden ved å drive hele 741 barnehageplasser!

Bidrar til næringsutvikling TAFJORD er som innkjøper av varer og tjenester en viktig bidragsyter til næringslivet. I 2015 kjøpte vi varer og tjenester for totalt 623 millioner kroner, noe som tilsvarer hva det koster å reise 311 852 ganger tur/retur Ålesund – Oslo med fly.

Vi er oss også bevisste rollen som en av motorene i næringslivet i regionen og vi vet at vår aktivitet skaper både inntekter og arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

I 2015 leverte hele 214 bedrifter i regionen varer og tjenester til oss for til sammen 271 millioner kroner. I tillegg handlet våre ansatte varer og tjenester i regionen vår for over 90 millioner kroner, noe som også er et vesentlig bidrag for å opprettholde og utvikle næringslivet.

Er det rart vi er stolte? Vi ser at vi utgjør en forskjell.