Mangler bildefil...

Småkraftverk

TAFJORD satser på småkraftverk
Mangler bildefil...

Kraftstasjonene

TAFJORD har 11 heleide kraftstasjoner