Året det var så lave strømpriser

 

November 2020 kan smykke seg med tittelen: billigste november noensinne! Iallfall når det er snakk om strømpriser. Nå tyder også alle prognoser på at koronaåret blir året med laveste strømpriser samlet sett siden 2000.

Norge er en del av det integrerte nordiske kraftmarkedet. Det har gitt oss bedre forsyningskapasitet, lavere kostnader og mer fornybar kraftproduksjon. Strømprisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, i tillegg til flere menneskestyrte faktorer, som for eksempel avgifter, og naturstyrte faktorer som nedbørsmengde.

Landet med naturresursbuksene
Tall viser at vi her i Norge jevnt over har noen av de laveste strømprisene som er å oppdrive i Europa. Heldigvis, kan du si, siden vi bor her oppe i det kalde nord og over 50 % av strømforbruket i en normal enebolig går til oppvarming. Tilfeldigvis trakk vi nordmenn vinnerloddet da naturressursene ble delt ut, noe som gjør at vi bokstavelig talt bader i billig, klimavennlig vannkraft. Litt flaks skal man jo ha.

Fem prisområder i Norge
Når vi først er inne på strømpriser. Norge er delt inn i fem ulike prisområder, med utgangspunkt i hvor stor kapasitet det er i ledningsnettet mellom de ulike områdene. Strømprisen i Norge vil derfor variere mellom disse områdene. De fem prisområdene er: Sørøst-Norge, Sørvest-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Hvis det for eksempel i Vest-Norge produseres mer strøm enn det brukes, samtidig som det er begrenset kapasitet på å frakte strømmen ut, vil Vest-Norge ha en lavere strømpris enn de andre.

Kapasiteten i strømnettet er en viktig faktor, og tilstrekkelig overføringskapasitet er avgjørende for at strømmarkedet skal fungere.

 

Gjennomsnittsprisene de siste fem årene

 

År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gjennomsnittspris

30,1

40,4

41,4

61,2

55,7

19,3

 

 En finger i luften for strømprisen i 2021?

Så, hvilke strømpriser vi kan forvente oss i 2021? Det er ganske vanskelig å spå strømprisen så langt frem i tid, fordi det er så mange faktorer som spiller inn. Men skal vi tippe, for det jo alltid gøy, tipper vi at den gjennomsnittlige strømprisen vil være 30 øre/kWh i 2021. Altså litt mer enn i år, men likevel i nedre prissjikt, historisk sett. Den som følger med, får se.

Lurer du på noe om strømmen din, spør oss!