Slik går du fram


Nå nærmer det seg oppkoblingen av fiber til din bolig. Vi har leid inn en utbygger som har fått ansvaret for hele prosessen fra planlegging av fiber i området, utbygging av fiberen og oppkoblingen inn til boligen. Du vil få informasjon fra TAFJORD når utbygger er klar for utbygging i ditt område.

Vi ønsker en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og dine naboer raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester. For å klare det, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at utbygger har fått lagt det oransje røret til din tomtegrense. Så snart du er ferdig med egeninnsatsen, må utbyggeren varsles.

Først da kan montør koble deg til fibernettet.

Steg 1

Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.

 


Steg 2

Grav en grøft som er minimum 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en spade som er smal – da går jobben raskere unna.

 


Steg 3

Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Tape rørendene slik at de ikke blir tilsmusset og pass på at det ikke blir knekk på røret - det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd-plate.

 


Steg 4

Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! Nå tar montøren vår over. Han tilpasser røret og monterer en utvendig grensesnittboks. Fiberen blåses gjennom røret og montøren kobler så fiberen til en mediekonverter, som igjen kobles til hjemmesentralen.