Hva er opprinnelses-garanti?

 

Opprinnelsesgaranti er en slags støtteerklæring fra deg til dem som produserer fornybar energi. Velger du en strømavtale med opprinnelsesgaranti, er du garantert at det bli produsert like mye grønn strøm som du bruker.

Merkeordning for elektrisitet
Opprinnelsesgaranti er EUs fornybardirektiv. Det gir folk muligheten til å velge mellom fornybar strøm og ikke-fornybar strøm. Derav navnet, opprinnelsesgaranti. Dette kan beskrives som en slags merkeordning for elektrisitet, og viser at en mengde strøm er produsert fra en spesifisert energikilde. Med opprinnelsesgaranti kan bedrifter og privatpersoner i Europa og her hjemme, vise at det produseres like mye fornybar strøm – strøm fra vind, vann eller solkraftverk – som de bruker. Jo mer strøm med opprinnelsesgaranti som kjøpes, jo mer fornybar strøm må det produseres.

Strøm må brukes med en gang
Strøm er ferskvare, og strømmen som produseres må brukes med en gang. Den kan ikke lagres. Så hva slags strøm vi til enhver tid bruker, er derfor avhengig av hvilke strøm som er tilgjengelig der og da. Noen ganger sørger velfylte vannmagasiner for at så og si all strøm i stikkontakten din hjemme er fornybar. Andre ganger – ofte på grunn av lite nedbør – må vi importere strøm fra andre land, og da gjerne gjennom energikilder som kull og naturgass.

Lite fornybart i Europa
Forbrukere i for eksempel Nederland og Tyskland får strøm fra forskjellige energikilder, men kan kjøpe den fornybare verdien til elektrisiteten gjennom opprinnelsesgarantien. Av strømproduksjonen i de to landene utgjør fornybar energiproduksjon henholdsvis 5,5 og 30 prosent av all elektrisiteten som produseres. Altså, ganske langt unna situasjonen i Norge som i 2018 var 98 prosent i følge NVE.

Opprinnelsesgaranti oppsummert
Opprinnelsesgaranti er din og andre strømforbrukeres mulighet til å påvirke strømprodusentene til å produsere mer strøm fra fornybare energikilder. Strømmen inn i huset er den samme, men ditt bidrag går til fornybar energi. Dette er en mulighet mange ønsker å benytte seg av.

Lurer du på noe om strømmen din? Spør oss!