Hva påvirker strømprisene?

 

 

Strøm er ferskvare og må brukes i samme sekund som den lages. Tilbud og etterspørsel har stor betydning for hvor mye du må betale for en kilowatt med strøm. Men det er flere ting som påvirker strømprisen.

Strømbørsen Nord Pool bestemmer prisen
Mange tror det er strømselskapene som bestemmer strømprisen. Det stemmer ikke.

All strøm i Norge kjøpes og selges på strømbørsen Nord Pool, som er Europas største markedsplass for elektrisk energi. Siden vi er en del av et felles europeisk strømmarked, har strømprisene på kontinentet innvirkning på strømprisene våre her hjemme. Prisen på strømmen, som settes på Nordpool, blir bestemt av tilbud og etterspørsel. Jo større etterspørselen er, jo flere energikilder må tas i bruk for å dekke behovet.  I noen perioder trenger vi nesten bare vann og atomkraft, som er billig, mens vi i andre perioder trenger kull-, gass­- og oljeprodusert elektrisk strøm.

Strøm er væravhengig 
I Norge produserer vi i hovedsak strøm fra vannkraft. Dette er en fornybar og billig måte å lage strøm på som er bra for miljøet, men det betyr samtidig at produksjonskapasiteten på strøm er væravhengig. En varm og tørr sommer, i kombinasjon med en kald vinter med lite nedbør og høyt strømforbruk, gjør at vannmagasinene reduseres. Da stiger strømprisen gjerne så mye at strømregningen føles uforholdsmessig høy – slik vi opplevde vinteren 2019.

Regner det derimot mye og vi får en mild og våt værtype over tid, vil det ha en positiv effekt på strømprisen og føre til lavere strømregninger. Når vi synes det regner litt mye på nordvestlandet er det altså aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Økte CO2-kvoter
I Europa er kraftprisene vesentlig høyere enn i Norge. Mye av energien som produseres kommer fra kull- og gasskraftverk, og den siste tiden har prisen på CO2-kvoter økt kraftig. Det gjør at det er blitt dyrere å produsere strøm som forurenser på denne måten. Det er bra for klimaet, men det påvirker altså strømprisen her hjemme.

Strømprisen kort oppsummert
Det er flere faktorer som påvirker strømprisen: Produksjon, etterspørsel, været, samt strømprisene i Europa. Det er strømbørsen Nord Pool – ikke strømselskapene – som bestemmer hvor mye strømmen skal koste.

Likevel kan du påvirke strømregningen din, her leser du hvordan. 

Lurer du på noe om strømmen din? Spør oss!