Inn i det nye året med mer normale spotpriser for vinteren

Det ble en pangstart på det nye året med en kraftig økning i spotprisene i Norge. Spotprisen er mer enn doblet siden desember. Fremtidsutsiktene tilsier likevel en sannsynlig nedgang i prisene fremover. 

Ikke unormalt for årstiden
I 2020 var kraftprisen unormalt lav grunnet ekstrem nedbør, lavt forbruk og begrenset utvekslingskapasitet til våre naboland. Så selv om prisøkningen har vært stor i starten av 2021, er ikke prisnivået unormalt høyt for den kaldeste delen av vinteren. Markedet venter en gjennomsnittlig spotpris for 2021 som er litt lavere enn det som regnes som «normalnivå».

Været spiller selvsagt inn, men standen i norske vannmagasin er betydelig høyere enn normalt. Følgelig er faren for langvarig høye priser liten. Samtidig kan kuldeperioder kombinert med høyt forbruk og lav produksjon tidvis føre til høye spotpriser.

2021 vil trolig ikke nå de rekordlave strømprisene fra 2020, men prisnivået vil normalisere seg fremover, så vi råder kundene til å ha is i magen. Husk at våre hyggelige medarbeidere er alltid tilgjengelig for en strømprat. 

Lurer du på noe om strømmen din, spør oss!