Synes du strømregningen var uvanlig høy i januar? Siden både strømprisen og forbruket svinger gjennom året, og begge deler er på topp denne måneden, er forklaringen naturlig. Det er fire ting som påvirker strømregningen din; forbruk, strømpris og nettleie, samt avgifter.

Forbruk
Det er målerstanden på måleren som viser forbruket for perioden. Forbruket varierer gjennom året - det er lavest om sommeren og høyest om vinteren. Januar er den måneden vi bruker aller mest strøm, da bruker vi 12 % av det totale forbruket gjennom året.

Strømpris
Strømprisen er svært variabel og ømfintlig for påvirkning. Prisen bestemmes av balansen mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig, kort sagt tilbud og etterspørsel. Dette foregår på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, der alle strømleverandører kjøper strømmen fra.

Været har også en stor innvirkning på strømprisen. Vannkraftprodusentene er avhengig av nedbør for å kunne produsere nok. Enkelt forklart vil langvarige kuldeperioder og lite vann i magasinene føre til høye strømpriser, mens varme og mye nedbør vil få prisene ned.

Men prisen blir også påvirket av produksjonen i utlandet. Norge er en del av et felles europeisk strømmarked og derfor blir strømprisen vår også påvirket av kullpris, gasspris, vindkraft, økonomisk vekst og klimapolitikk, for å nevne noe. Vindproduksjon har blitt en viktig ressurs på det nordiske kraftmarkedet, noe som fører til større variasjoner i prisen fra dag til dag.  

Normalt høye vinterpriser
For januar ser vi at strømprisene var 6-7% høyere enn i desember, noe som er helt normalt. Grunnen til dette var kaldere vær, samt mindre nedbør og vind. Det er gode magasinfyllinger i det nordiske kraftsystemet, men med utsikter til kjølig vær fremover kan vi forvente oss vinterpriser som ligger litt over det vi hadde i fjor på samme tid.

Nettleie og avgifter
Nettleien er det vi betaler for å få ført strømmen hjem til oss, samt vedlikehold og drift av nettet. Det er netteier som eier strømmåleren og sørger for innhenting av målerstander. Nettleien består av:
1. Et årlig fastbeløp som fordeles likt gjennom året.
2. Forbruk per kWh.
3. Offentlige avgifter. Fra nyttår økte forbruksavgiften, noe som igjen vil påvirke prisen på forbruket.

Kunder som har Mørenett som netteier og TAFJORD som strømleverandør, får nettleie og strøm på samme faktura fra oss. De av våre strømkunder som bor i et område med en annen netteier, får nettleien på egen faktura direkte fra nettselskapet.