Mangler bildefil...

Miljøprofil

Ved energigjenvinningsanlegget blir røykgassen renset før den slippes ut.

Mangler bildefil...

Typer avfall

Ved energigjenvinningsanlegget på Grautneset tas det utelukkende i mot avfall fra bedriftskunder. Dette er i hovedsak kommunale renovasjonsselskap eller private aktører som behandler næringsavfall.

Mangler bildefil...

Avfallsstatus

Endringer i driften som har konsekvenser for mottak av avfall.

Mangler bildefil...

Innveiingsrutiner

Innveiingen blir nå helautomatisk ved vårt anlegg.

Mangler bildefil...

Kontaktinfo

Har du spørsmål knyttet til avfallssituasjonen eller priser og betingelser, er det bare å ta kontakt.