Avfallsstatus

Endringer i driften som har konsekvenser for mottak av avfall.

Revisjoner 2017

I 2017 har vi revisjon på vår ovnslinje i uke 11,19 og 37-38.

I den perioden vil vi i hovedsak ta i mot det kommunale husholdningsavfallet.

 

Kapasitetsplanlegging

Alle store gjenvinningsanlegg levere avfall i henhold til gjeldende kapasitetsplan, er det ønske om endringer kan det tas opp med salgssjef avfall.

 

Viktig endring ved forbrenningsanlegget 

Fra 1. januar 2013 tar vi ikke i mot private husholdninger. De som leverer til oss er  gjenvinningstasjoner og store bedriftskunder som forplikter seg til å levere minimum 30000 kg pr år.

 

Når det gjelder Arkiv som ønskes levert til forbrenning, har Bingsa Avfallstasjon, Norsk Gjenvinning og Retura Sunn-Trans laget gode løsninger for sikker levering til energigjenvinningsanlegget. De har enten lukkede containere eller så kan de hente avfallet ute hos bedrift.

 

I løpet av 2017 vil Bingsa Næring kjøre ut blå lukkede kasser som kan brukes til sikker behandling av arkiv og makulering.

 

Matavfall: har du ikke fått tømt avfallsbeholderen kontakt Årim: 70314100