Grønt fotavtrykk

med fornybar energi

Stadig flere av kundene våre jobber mot klare bærekraftsmål, og da det viktig å kunne dokumentere at også energien som brukes er grønn. Ved å kjøpe opprinnelsesgaranti er dere med på å sikre produksjon av fornybar kraftproduksjon, samtidig som bedriften kan dokumentere sitt miljøansvar.

Opprinnelsesgaranti sikrer fornybar produksjon

Opprinnelsesgaranti er en ordning som skal sikre at det det blir produsert og investert i fornybar energi, og ved å kjøpe dette sørger du for at pengene går tilbake til produsenter av fornybar energi.

Opprinnelsesgaranti har blitt en viktig investering for mange bedrifter. Ved kjøp av opprinnelsesgaranti kan bedriften rapportere ‘0’ i CO2-utslipp på energiforbruket. Dermed kan det rapporteres om et lavere karbonavtrykk, noe som kan gi en verdifull markedsføring av bedriftens miljøansvar.

100% vannkraft fra Tafjordfjella

TAFJORD har produsert 100% ren vannkraft i hundre år. Årlig produserer vi 1.590 GWh helt ren og klimanøytral strøm gjennom vannkraft.

Vi tilbyr sertifikat som bekrefter investeringer i grønn kraftproduksjon – helt ned til spesifikke kraftverk.

Ta kontakt med oss om du ønsker å sikre bedriften ren, grønn strøm – rett fra Tafjordfjella!