Markedskommentar

for februar 2020

Vedvarende lave priser.

Februar måned var over normalen hva gjelder nedbør, 180% i Norge og 113% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 219% av normalen. 

Den hydrologiske balansen ble ytterligere styrket gjennom februar. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 9 er pluss 27,1 TWh, mot et overskudd på 17,7 TWh i starten av måneden.

Værprognosene for første halvdel av mars viser over normalen hva gjelder nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer litt over normalen for Norge, og 2 – 4 grader over det normale for Sverige.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen steg underveis i februar 2,5 € for så å falle tilbake til samme nivå den startet ut – mao uendret pris fra start til slutt av måneden. 23,3 €/tonn. 25 €/tonn har vært et teknisk nivå i lang tid. Vi må fortsatt vente for å se om det etableres under dette nivået. Kullprisen har falt ca. 2,5 $/tonn, fra 59,5 $/tonn til 57 $/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 40 €/MWh de første månedene og 41 €/MWh videre fremover.

Siste året har vi sett en dreining i det europeiske kraftmarkedet, der gasskraft har blitt konkurransedyktig med kullkraft og per nå billigere enn kullkraft. Marginalprisen på gasskraft er nå 32 €/MWh. I et miljøperspektiv er dette svært positivt da denne endringen har medført mye lavere utslipp av CO2 i Europa.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 13,08 €/MWh. Dette er 11,02 €/MWh lavere enn forrige måned.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 90% gjennom februar. Årsaken til redusert produksjon fra kjernekraft i februar er de lave prisene vi hadde i perioder. Prisene i enkelperioder var lavere enn det det kostet å produsere kraft fra kjernekraftverkene og da reduserte eierne av verkene kraftproduksjonen.

Våre fundamentale prisforventninger ligger rundt prisene i markedet frem til høsten. Fra høsten og videre fremover ligger våre forventninger 3 – 5 € høyere enn markedsprisene. Disse forventningene bekreftes også etter det betydelige fallet vi har hatt i markedsprisene.

 

Markedskommentar

for januar 2020

Betydelig sterkere hydrologi ga fallende priser.

Januar måned var over normalen hva gjelder nedbør,131% i Norge og 121% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 253% av normalen

Den hydrologiske balansen ble betydelig styrket mot slutten av måneden. Mildvær har gjort at den hydrologiske balansen i slutten av uke 5 er pluss 17,7 TWh, mot et overskudd på 1,9 TWh i starten av måneden.

Værprognosene for første halvdel av februar viser over normalen hva gjelder nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer 4 – 6 grader over det normale.


Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har sunket gjennom måneden fra ca. 24,4 €/tonn til 23,3€/tonn. 25€/tonn har vært et teknisk nivå i lang tid. Vi må fortsatt vente for å se om det etableres under dette nivået. Kullprisen har falt ca. 3 $/tonn, fra 62,5$/tonn til 59,5$/tonn (yr 21 kontrakten). Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 41 €/MWh de første månedene og 44 €/MWh videre fremover.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 24,10 €/MWh. Dette er 12,69 €/MWh lavere enn forrige måned og 10,35 €/MWh lavere enn stengingskursen siste handelsdagen før levering.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 100% gjennom januar. Som tidligere meldt, ble Ringhals 2 stoppet i slutten desember. Øvrige enheter er i full drift.

Våre fundamentale prisforventninger ligger fortsatt 1-2 € høyere enn markedet for produkter i 2020. På produkter lenger frem er forventningene 2-4€ høyere enn markedet. Disse forventningene bekreftes også etter det betydelige fallet vi har hatt i markedsprisene. Siden det forventes fortsatt mildt og vått vær fremover, er usikkerhet i markedsprisene og våre forventninger betydelige.

 

Markedskommentar

for desember 2019

Betydelig sterkere hydrologi ga fallende priser mot slutten av måneden.

Desember måned var over normalen hva gjelder nedbør, 126% i Norge og 106% i Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt over normalt for Norge og Sverige. I sum gav dette tilsig på 117% av normalen. 

Den hydrologiske balansen ble betydelig styrket mot slutten av måneden. Etter julehelgen kom et omslag i været som gjør at den hydrologiske balansen i slutten av uke 2 er pluss 5 TWh, mot et underskudd på 6 TWh i starten av måneden.

Værprognosene for første halvdel av januar viser nesten det doble av normal nedbør. Temperatur-prognosene for samme periode indikerer temperaturer 3 – 5 grader over det normale. I tillegg indikeres det betydelig høyere vind både i Norden og på kontinentet

Fallende kullpriser
Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. CO2-prisen har vært stabil under måneden på ca. 25 €/ton. Dette er et teknisk viktig nivå og kan gi utslag begge veier. Kullprisen har falt ca 5 $/tonn. Dette i sum betyr at marginalprisen for å kjøre kullkraft har falt den siste måneden. Marginalprisen for kullkraft er 44 €/MWh de første månedene og 47 €/MWh videre fremover.

Lavere systempris
Systemprisen på Nord Pool ble levert på 36,79 €/MWh. Dette er 5,36 €/MWh lavere enn forrige måned og 4,41 €/MWh lavere enn stengingskursen siste handelsdagen før levering. Områdeprisene i Sør-Norge har vært over systemprisen, mens i Nord har områdeprisen vært under systempris.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 93% gjennom november. Som tidligere meldt, ble  Ringhals 2 stoppet i slutten av måneden.

Vår fundamentale prisprognose har gjennom lang tid indikert høyere priser på de fleste produkter frem i tid. Den siste tidens nedgang i kull, gass og CO2, samt den kraftige forbedringen av hydrologien, er det små marginer igjen og vi forventer relativt flate priser fremover. Ytterligere endring i hydrologi eller brenselspriser vil endre dette bildet.