Subsea 7 første kunde på «Strøm med lading» 

Subsea 7 på Vigra er TAFJORDs første bedriftskunde på det nye konseptet «Strøm med lading». De har inngått en langsiktig avtale med oss der installasjon av elbilladere er finansiert over strømavtalen. 

Internasjonal bedrift med fokus på bærekraft og lokal konkurransekraft  

 basen på Vigra blir det produsert olje- og gassledninger til norsk og britisk sektor, samt Norskehavet. Ved basen sveises det sammen rørledninger opptil 1500 m etter samlebåndsprinsippet. Rørlengdene lagres på et like langt ute-lager og føres deretter ned til havna på egne ruller med transportrør der de blir spolet på store tromler om bord i egne fartøy. Deretter fraktes rørlengdene ut på feltet og legges ned på havbunnen og knytter sammen blant annet bunninstallasjoner, produksjonsenheter og lastebøyer.  

Selv om vi er et internasjonalt selskap har vi heldigvis handlefrihet til å kunne benytte oss av lokale bedrifter, forteller Tor-Ola G. Olsen som er Spoolbase Facilities Manager Vigra. 

For oss er det helt naturlig å velge TAFJORD som strømleverandør. Vi har hatt et langt og godt forhold til hverandre, når vi nå også kunne betale for elbil-laderne over strømfakturaen gjorde det jo ting veldig enkelt for oss, sier han 

 Selskapet er opptatt av bærekraft, og ser at kundene er det samme.  

--Ladestasjonene er selvfølgelig tilgjengelige for de ansatte, men egentlig er det kundene våre som har vekket behovet, forteller Tor-Ola.  Vi har mange internasjonale kunder som kommer hit i leiebil, stadig oftere elbil, da er det viktig at vi legger til rette for at de kan lade bilen mens de er her. 

Nytt satsningsområde for Tafjord 

Camilla Blom i TAFJORD kan bekrefte at det er godt samspill med kundene som setter i gang slike nye satsninger som «Strøm med lading». - Vi har mange gode prosjekter sammen med bedriftskundene våre. Vi ser at mange bedrifter er tilbakeholdne med å ta investeringer nå om dagen, da er denne pakken hvor man får installert elbilladerne med finansiering over strømregninga et rimelig og godt alternativ.  

 Er dette interessant for din bedrift? Ta kontakt