Tid: Tirsdag 3. september kl. 8.30
Sted: TAFJORD, Retirovegen 4, Ålesund

Program: 

kl. 9.00  Kraftmarkedet - markedsutsikter og trender 
Hva kan vi forvente oss for vinteren 2020 og hva er de viktigste prisdriverne i kraftmarkedet i dag?
Hermund Ulstein, portfolio Manager, Markedskraft

kl. 10.00  Prisområder og områdepriser - hva skjer med Midt-Norge?
Gjennomgang av de grunnleggende mekanismene som i fjor, samt en oppdatering av status.
Erik Helseth, leder kraftforvaltning, Tafjord Kraftproduksjon

kl. 10.30  Kraftforvaltning fra Tafjord Marked - status på forvaltningen for de ulike porteføljene våre.
Camilla Blom, leder strøm bedrift, Tafjord Marked

kl. 11.00  Tafjord EnergiArena - kostnadsreduksjon gjennom 10 år.
Trond Andre Hagen, Technical Key Account Manager, Tafjord Marked

kl. 11.30 Vi avrunder med en god, sosial lunsj. 

Vi har begrenset antall plasser, så ikke vent med melde deg på!

Jeg vil melde meg på!