Kraftseminar med mersmak

Det var stor oppslutning om Kraftseminaret vi arrangerte her i Holen 17. oktober. Vinterens prisutsikter var selvsagt av høy interesse, men kullpriser, kjernekraftproduksjon og linjekapasitet var også aktuelle temaer på dagsorden.

 

Markedsutsikter og trender

Markedskraft er vår samarbeidspartner på innkjøp av kraft, og som Nordens største analysemiljø med kontorer over hele Norden, har de lang erfaring og dyp innsikt i det europeiske kraftmarkedet. De ga oss en innføring i markedsutsikter og trender fremover, med alle de ulike faktorene som påvirker prisutviklingen.
Spesielt avgjørende nå i høst er kullprisen, som har steget til sitt høyeste på 3 år. Stor etterspørsel, spesielt fra Kina er hovedgrunnen til dette. Samtidig førte mye utfall av kjernekraft i Frankrike og lav vannkraftproduksjon i alpene til økt etterspørsel i Europa.

Prisen i første halvdel av oktober var sterkt preget av dette, men store nedbørsmengder nå på senhøsten har heldigvis ført til normalisert magasinnivå og lysere utsikter.

 

Mer stabil kraftpris i Midt-Norge

Erik Helseth er leder for kraftforvaltning i Tafjord Kraftproduksjon, og er den som er ansvarlig for å forvalte det som blir produsert i våre kraftverk. – Historisk har prisene nord for Dovre vært høyere enn sør for Dovre, forteller han. - Men med de nettforsterkningene som er gjort i Midt-Norge forventer vi nå at faren for stor og langvarig prisforskjell mot resten av landet er redusert. Faktisk mener Statnett at en produksjonsvekst i nordlige deler av Norden kontra en reduksjon i de sørlige delene vil føre til at Sør-Norge vil få de høyeste prisene i fremtiden, fortsetter han. Les hele artikkelen her fra Statnett her.


Kraftavtale med forutsigbarhet

Om utsiktene for vinterprisene så dystre ut i oktober, kunne Camilla Blom, leder for strøm bedrift, presentere lysere utsikter for TAFJORDs sikringer for vinteren. - Vi har gjort gode, langsiktige sikringshandler for vinteren som vi venter skal dempe eventuelle pristopper som måtte komme, sier hun. 

- Mens spotprisen kan variere mye, er det fullt mulig å velge kraftavtaler med litt mer forutsigbarhet. Mange av bedriftskundene våre har forvaltningsavtaler der vi sikrer deler av forbruket gjennom sikringshandler. Ved å følge tett med på markedet og handle på riktig tidspunkt, kan en få både forutsigbare og lave priser. De siste årene har vi oppnådd store besparelser for kundene våre på disse avtalene, og det ser også veldig lovende ut for vinteren som kommer, sier Camilla.

Er du interessert i å vite mer og forvaltningsavtaler og prissikring? Ta kontakt!