Nøkkelpunkter for dagen:

  • Alfa Laval tar et dypdykk i Cleaning In Place-teknologiens verden, rengjøring i lukkede systemer. Hva er utviklingen i bransjen, og hva sparer man mest på å fokusere på? 
  • Energisentrum har spisskompetanse innen varmepumpeteknologi. Har du vurdert å benytte sjøvannsslynge, eller generelt tenkt på ombygging fra fossil oppvarming, så er dette anledningen til å få vite det du trenger! 
  • ABB forteller alt du trenger vite om energibruk i elektromotorer, og berører da naturlig nok også frekvensomformere. Hva bør ligge til grunn for valg av type motor og styringssystem?

 

Agenda

 

08:30 Registrering og liten matbit
09:00 Camilla Blom
Velkommen og markedsutsikter for kraftprisene
09:25 Energiråd
Energiledelse for viderekomne
09:50 Pause
10:00 Alfa Laval
CPI, Cleaning In Place
11:00 Lunsj
12:00 Energisentrum
Varmepumpeteknologi, ombygging fra fossil til fornybar
13:00 ABB
Elektromotorer og drives
14:00 Pause
14:10 Energiråd AS
Energiledelse
14:30 Avslutning