Nøkkelpunkter for dagen:

 

  • Tematikken er spisset mot de ulike bransjers virksomhet og utfordringer
  • Du kan plukke og velge fra konferansemenyen, få med deg hele dagen, eller plukk de delene du ønsker å være med på
  • Målsetning: DU velger. Du kan få med deg foredrag rettet mot de ulike nettverkene


Vi stiller med arbeidsrom på hotel Waterfront, ta med deg laptop om du vil ta en arbeidsøkt mellom foredragene du velger ut.

Agenda

 

08:30 Registrering og liten matbit
09:00 Camilla Blom
Velkommen og markedsutsikter for kraftprisene
09:15 Energiråd
Energiledelse viderekomne
09:40 Pause
09:50 SGP Armatec AS 
Alternativ energiforsyning
10:50 Pause
11:00 EPTEC Energi AS
Varmepumper
12:00 Lunsj
13:00 Therma Industri AS
Energieffektivitet i industrielle kuldeanlegg
14:00 Pause
14:10 Energiråd AS
Energiledelse for nybegynnere
14:30 Tafjord Marked AS
Miljøfokus - hvordan kan din bedrift nå bærekraftsmål gjennom Tafjord EnergiArena
15:00 Slutt