Bli med og kåre Årets Tafjord EnergiArena-bedrift!

I forbindelse med 10-årsjubileet til Tafjord EnergiArena vil vi kåre Årets Tafjord EnergiArena-bedrift. Et hundretall bedrifter har gjennom disse ti årene vært med og gjort en stor jobb innen energiledelse og enøk, så konkurransen blir tøff!

Nå inviterer vi dere til å nominere den bedrift som dere mener har gjort en ekstraordinær innsats innen energiledelse og enøk. Dere kan både nominere egen bedrift eller andre bedrifter. En jury vil vurdere nominasjonene og kåre vinneren.

Prisen Årets Tafjord EnergiArena-bedrift vil bli delt ut på vårt jubileumsarrangement til høsten. Vi håper på god oppslutning og mange nominasjoner slik at denne prisen kan deles ut årlig.

Premien for Årets Tafjord EnergiArena-bedrift er et kunstverk av Inger Giskeødegård, men ikke minst heder og ære gjennom å få en høythengende pris som gir en god miljøprofilering for vinneren.

Kriteriene for konkurransen er følgende: 

Kriterier for kåring av Årets Tafjord EnergiArena-bedrift:

  1. Bedriften må være med i Tafjord EnergiArena
  2. Bedriften og dens representant har gjort en ekstraordinær innsats innen energiledelse
  3. Aktivitet både på samling og utenfor samlingene premieres
  4. Ringvirkninger i bedriften premieres: Kulturendring, kunnskapsheving, engasjement
  5. Resultatmessig innhold belønnes, ikke nødvendigvis besparelse

 Nominer din kandidat her!