NETT NO har skrevet en sak om Tafjord EnergiArena og besparelsene ved å fokusere på ENØK og bevisstgjøring rundt energiforbruket.

Tekst og foto: Kristin Vidhammer, NETT NO

 

Tafjord Marked har stor suksess med EnergiArena-programmet rettet mot bedrifter og kommuner. - De kan spare store beløp på ENØK og bevisstgjøring rundt energiforbruket, sier Camilla Blom i Tafjord Marked.

Tafjord Marked har etablert flere nettverk der kommuner og bedrifter i regionen deltar. Målet med programmet er kostnadsfokus på vegne av kundene og et bærekraftig energiforbruk.

- Vi tilbyr kundene våre det lille ekstra og og har skapt et program som gir merverdi i form av miljø- og kostnadsfokus i samarbeid med kundene. Programmet har vært en kjempesuksess, sier Camilla Blom, leder for strøm bedrift i Tafjord Marked.

Programmet har vært i gang og utviklet gjennom flere år. Nå er over 100 industribedrifter med i flere nettverk; i Ålesund, i nordre region (Haram, Vestnes, Ørskog, Skodje og Stordal) og i Sykkylven. I tillegg er kommuner med i et eget nettverk.

Kan spare svært store beløp
- Det kan bli store besparelser og som går rett på bunnlinja. Det er også gratis for kundene å være med på dette programmet, sier Blom. Store bedrifter og kommuner kan gjerne ha 10 millioner kroner i året i strømutgifter, da blir det mye å spare. Reduserer man forbruket, medfører det også lavere kostnader i nettleie og avgifter.

- Med økt bevissthet kan man også gjøre seg mindre sensitive i forhold til prissvingninger, man kan få bedre kontroll på forbruket og kan klare å styre dette til en viss grad. Vi opplever at mange bedrifter klarer å kutte forbruket og få et bevisst forhold til dette, sier hun.

Energikrevende industri
Blant annet er mange bedrifter innen fiskeindustri store forbrukere av strøm. To bedrifter som deltok på ei nettverkssamling i Ålesund mandag, er Sevrin Tranvåg as og Hofseth as.

- Det er enorme muligheter for kostnadsbesparelser. Gjennom programmet blir vi bevisstgjort bruken og får opplæring i energiovervåking, sier teknisk sjef i Hofseth Aalesund, Kjetil Haugen.
- Det er viktig å bli bevisst bruken av energi og der man kanskje med enkle grep kan spare mye, sier Svein Ove Hesseberg i Sevrin Tranvåg as.


Gratis å delta og deltakere kan få Enova-tilskudd
Tafjord har fått tilskudd fra Møre og Romsdal Fylke til å satse på ENØK-kartlegging, noe som kommer deltakerbedriftene i dette programmet til gode. I tillegg kan bedriftene søke tilskudd fra Enova til energiledelse. Deltakelse i nettverket kan også være første skritt for bedrifter som ønsker energimerking av bygg, sertifisering av miljøtårn eller ISO 14001.

- Mange bedrifter opplever strengere miljøkrav og krav til sertifisering ute i de internasjonale markedene de opererer i. Jeg opplever at bedriftene på Sunnmøre er miljøbevisste. Miljøfokus og kostnadsfokus følger hverandre hånd i hånd, understreker Blom.

Hjelp til kartlegging, opplæring og gjennomføring
Gjennom deltakelse i programmet kan bedrifter og kommuner få hjelp av energirådgivere til kartlegging og analyse, som oppsummeres i en rapport over aktuelle tiltak for å oppnå energisparing og kostnadsbesparelser. Basert på kartleggingen gjør bedriftene en vurdering i samråd med en energirådgiver om hvilke tiltak som er de mest lønnsomme. Opplæring og kompetanseheving står også sentralt i programmet.

- Vi innhenter ekspertise på energiledelse, samt andre fagområder som kan bidra til energieffektivisering. Vi arrangerer lokale nettverkssamlinger med faglig opplegg, sier Blom. Tafjord Marked samarbeider med energirådgiverne Energiråd as, som holder til på Kunnskapsparken i Ålesund.

Deltakerne kan også få presentert nyvinninger innen kompressorsystemer, belysning, ventilasjonssystemer og andre områder hvor man kan redusere energiforbruket. Alle som deltar får også energiovervåkningssystemet Energi LITE gratis, som gir ukentlige forbruksrapporter for bedre kontroll og slik at man lettere kan spare energi.

Big data og digitalisering
Tafjord Marked ruster seg for det teknologiske utviklinga som kommer med el-hub og AMS-målere.

- AMS-målere gir oss tilgang til sanntids-forbruksdata og gir nye muligheter til styring. Her ønsker vi i Tafjord å være i tet. Effektstyring er et satsingsområde for oss, sier Blom.