Besparelser og trivsel med LED

På de siste samlingene nå i mars har vi hatt gleden av å ha med oss Glamox Luxo Lighting, som har gitt oss en innføring i det siste innen LED-belysning. Det er nemlig ikke bare den store besparelsen som er fordelen med LED-belysning – også produktiviteten og den generelle trivselen på arbeidsplassen blir påvirket.

Rask utvikling innen LED-teknologi

I bransjen er det stort fokus på å utvikle og produsere innovative produkter med strømforbruk og lang levetid, fortalte Jørn Hoggen i Glamox Luxo Lighting.  - LED i lysarmaturer har ført til betydelig reduksjon av energiforbruk, i tillegg til at Internet of Things (IoT), intelligente løsninger, sensorer osv. vil redusere energiforbruket ytterligere.

 – Lysstyringssystemer (LMS) er en løsning som gir nok lys på riktig sted til riktig tid. Dette gjør at en kan møte belysningskravene til et så lavt energi forbruk som mulig, samtidig som en kan skape optimale settinger for ulik bruk av et areal.

Vi ser også en utviklingstrend innen trivselsfaktor, der individuelt tilpasset lysnivå og fargetemperatur vil øke trivsel og produktivitet på arbeidsplassen. Høyere intensitet øker produktiviteten og reduserer tretthet feil og ulykker.

Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning)

Lys har stor innvirkning på oss mennesker. Lys på riktig tid på morgenen gir positiv effekt, mens lys sent på kvelden gir negativ effekt. Kroppen og hjernen fungerer best rundt kl. 10 på formiddagen, men kl. 3 på natten er aktiviteten lavest. Skiftarbeid har ofte negative konsekvenser for arbeidernes helse og velvære.

Human Centric Lighting-løsninger forenkler overgangen til nattskift, øker våkenheten og reduserer antall feil. For eksempel vil en anbefale eksponering av med kaldhvitt, aktiverende lys i de siste timene av nattskiftet for å øke konsentrasjon, motivasjon og produktivitet.

Langsiktig planlegging

Jørn Hoggen anbefaler å tenke langsiktig ved investering av nye lyskilder; ­- Overgangen til ny teknologi medfører en noe større investering, men vil til gjengjeld gi store besparelser på energiforbruket til lys. Samtidig får en muligheter til å kontrollerer lyset basert på bevegelsessensorer og programmering. Dette gir godt lys der de trenger det- når de trenger det.

 

 

 Jørn Hoggen fra Glamox Luxo Lighting

 

Kilde: www.glamox.no