Bli med TAFJORD inn i fremtiden!

- Nå tar vi Tafjord EnergiArena enda ett skritt videre. Målet er at de deltakende bedriftene skal få tilgang til systemer som gir dem automatisk styring av effektforbruket. Dette for å redusere strømkostnadene ytterligere, sier Camilla Blom, leder strøm bedrift og Trond André Hagen, technical key account manager.

Alle bedrifter med et forbruk over 100.000 kWh har tariffer som gir effektkostnader. Dette innebærer at ekstra høyt forbruk, selv om det bare er over kortere perioder, kan gi store utslag på strømregningen. For mange utgjør disse kostnadene opp mot 50% av de totale strømkostnadene. Det vil derfor være svært lønnsomt for bedriftene å få kontroll slik at effekttopper unngås.

Camilla Blom forteller at de gjennom Tafjord EnergiArena (TEA) nå vil gjøre noe med dette. 

Pilot for automatisk styring av effekttopper
Blom påpeker at mange er oppmerksomme på denne problematikken, men at mange likevel syns det er vanskelig å håndtere. Dette fordi det blir alt for krevende å unngå effekttopper med manuell styring.

- Gjennom TEA skal vi nå sette mer fokus på tiltak som vil gi bedriftene et jevnere strømforbruk. Før årsskiftet setter vi derfor i gang et pilotprosjekt for automatisk styring av strømforbruket. Vi skal ta i bruk ny teknologi og bruker Big Data og kunstig intelligens for å få dette til. Målet er at vi skal kunne tilby dette systemet til bedriftene som er med i nettverket TEA i løpet av første halvår 2018. Vi gleder oss til å sette i gang!

Målrettet program for energisparing
Trond André Hagen er nyansatt i TAFJORD, spesielt for å bidra med videreutvikling av TEA. Han forteller at dette er et målrettet program som gir fri tilgang til profesjonell og nøytral kompetanse innen energibruk. Her får også deltakerne opplæring i faget energiledelse og de får bistand til søknader om tilskudd og finansiering.

- Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig energiforbruk og har som mål at alle deltakende bedrifter skal oppnå 20% energisparing. Erfaringene fra de nettverkene som er opprettet, viser at programmet virker.  Enkelte har faktisk oppnådd en reduksjon i strømforbuket med hele 45%. Dette etter gjennomført enøk-kartlegging og innføring av energioppfølgingssystem i regi av TEA. Nå når vi også snart vil kunne tilby bedriftene i nettverket automatisk styring slik at de kan unngå kostnadene relatert til effekttopper, vil mulighetene for sparing bli enda større, sier han.

Deltakelse i Tafjord EnergiArena kan også være det første skrittet for bedrifter som ønsker energimerking av bygg, sertifisering som miljøfyrtårn eller ISO 14001. Dette fordi de temaene som tas opp inngår i disse sertifiseringene.