Endringer i støtteprogrammene til Enova

Er bedriften din i gang med søknader til Enova som gjelder energieffektivisering av bygg? Da er det viktig å være klar over at Enova-programmet «Støtte til eksisterende bygg» vil avvikles, og at siste søknadsfrist til dette er 15. mars 2018.

Nylig lanserte Enova nyheten om store endringer i støtteprogrammene sine. Dette betyr at støtteordninger til alminnelige enøk-tiltak nå faller bort og at nye program med andre kriterier tar over. 

Nye virkemidler for bygg og eiendom
Enova ønsker å ta energieffektiviseringen av bygg et steg videre ved å lansere nye støtteprogrammer for bygg og eiendom i løpet av 1. halvår 2018. De vil fortsatt tilby økonomisk støtte til energieffektivisering av eksisterende bygg, men fremover vil støtten bli rettet mot de som tar i bruk beste tilgjengelige teknologi ved rehabilitering og oppgradering.

De nye programmene er «Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg», «Helhetlig kartlegging av bygg» og «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg»

Les mer om endringen og de nye programmene fra Enova her.

Ta kontakt med oss for rådgivning om endringene.