Gått til wattn.no - har kuttet strømforbruket med over 10%