Endre Skjold mottok prisen som årets Tafjord EnergiArena-bedrift på vegne av Pharma Marine. Her sammen med (fv.) leder av Tafjord EnergiArena, Camilla Blom, jurymedlem Annik Magerholm Fet fra NTNU og juryleder Pål Bakke fra NHO Møre og Romsdal.


Heder til Pharma Marine

I år var det Pharma Marine som trakk det lengste strået i når årets Tafjord EnergiArena-bedrift skulle kåres. 

Juryleder Pål Bakke fra NHO Møre og Romsdal stod for utdeling av årets pris. Han fortalte at flere av Pharma Marine sin ansatte har deltatt i programmet Tafjord EnergiArena siden oppstarten i 2008 og at de blant annet har bidratt med mange foredrag omkring utfasing av olje der bioolje er et mulig alternativ til fossilt drivstoff. Daglig leder Kjetil Gjendemsjø har ellers villig stilt opp i media for å informere andre bedrifter om viktigheten av rett rapportering av forbruksavgift.

- Pharma Marine har virkelig satt energiledelse på agendaen, både med tanke på enøk og miljø. De arbeider målrettet med å bevisstgjøre sine ansatte på viktigheten av både energi- og miljøfokus. Opplæring av nøkkelpersoner står sentralt og de har etablert energigruppe og gjennomfører regelmessige gruppemøter for ulike avdelinger. Her brukes «eStatus verktøy» som de har fått gjennom Tafjord EnergiArena for benchmarking. Pharma Marine er en verdig vinner, sa Bakke ved utdelingen av prisen.


Støtte fra Enova

Som et resultat av satsingen på energiledelse, har Haram-bedriften Pharma Marine etablert energioppfølging med flere undermålere i produksjonslinjen sin. Faktorer som olje, vann, gass og elektrisk kraft blir med dette logget og satt i sammenheng med produksjonen.

Bedriften har fått tilskudd fra Enova til gjennomføring av en omfattende tiltaksplan. Mye er allerede gjort – og de har planer om mer.

- Pharma Marine har tatt i bruk Siemens sin Mindsphere teknologi i produksjonen som et testprosjekt for å integrere mot powerBI. Dette skal hjelpe dem å optimalisere driften ytterligere. Som pilotbedrift vil de fremover sette inn IoT sensorer på mange viktige deler av produksjonen og samkjøre det med annen tilgjengelig informasjon. Dette prosjektet gleder vi oss til å høre mer om!, sa Bakke.

Endre Skjold, som er ICT HS&E Manager i Pharma Marine, takket for prisen og påpekte samtidig resultatet av det engasjementet bedriften har lagt ned.

– Vår satsing på energiledelse gjennom disse årene har gitt oss redusert strømforbruk. Samtidig har vi økt produksjonen kraftig, så dette har helt klart vært en lønnsom investering for oss, sa Skjold da han mottok prisen.

I programmet Tafjord EnergiArena er det siden 2008 etablert flere nettverket for kommuner og bedrifter. Målsettingen har vært å fremme energiledelse for redusert energiforbruk og så langt har medlemsbedriftene spart godt over 150 millioner kroner.

Årets jury bestod av Pål Bakke fra NHO Møre og Romsdal, Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund, Erik Espeset, konsernsjef i TAFJORD og Kjell Slinning fra Sunnmørsposten.