Hvorfor er TAFJORD opptatt av FNs Bærekraftsmål?

TAFJORD produserer ren energi av norske naturressurser. Det gir oss et samfunnsansvar som går lokalt, regionalt, nasjonalt - og internasjonalt. Samtidig er nettopp ren energi og riktig energibruk viktig i FNs Bærekraftsmål. Temaet har fått vesentlig plass i hele fire av målene:

Mål 07: Ren energi for alle

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene


Fra tid til annen får vi spørsmål om hvordan vi som produserer og selger energi kan være så opptatt av at kundene våre skal bruke mindre strøm. Svaret er todelt.

For det første ønsker vi at kundene våre skal bruke strømmen riktigere. Konsekvensen av dette vil i de aller fleste tilfeller være at man også bruker mindre. Gevinsten er penger spart.

Dernest vil den produserte rene energien kommer flere til gode. Den strømmen som ikke du bruker, kan brukes av andre. Her hjemme, eller ute i Europa. Der vil den i stor grad kunne erstatte mer forurensende energiproduksjon og -bruk.   

Men hva med TAFJORD? Vi får solgt all den rene energien vi produserer, uansett. Ren energi er en knapphetsfaktor og behovet er nesten umettelig. Så med våre øyne er riktigere energibruk og bedre fordeling av godene ren fornuft. 

Og helt i tråd med FNs Bærekraftsmål.

 

Etikk og bærekraft får økende oppmerksomhet i opinionen. Forbrukere og forbrukergrupper krever at produktene de kjøper er laget av og med bærekraftige ressurser, av bedrifter med akseptable etiske standarder. Mange norske eksportnæringer og -bedrifter merker dette allerede, bl.a. gjennom krav til sporbarhet på sjømat.


Denne oppmerksomheten på etikk og bærekraft regnes i dag som en megatrend med økende styrke. Bedrifter som har tatt dette på alvor og implementert de bærekraftsmålene som er relevante for dem, ser på det som et konkurransefortrinn.


Også konkurransen om arbeidskraften er med i vurderingen. Generasjon Z, som nå begynner å bli klare for arbeidslivet, ønsker å jobbe for selskaper som deler deres verdier.

 

Som bedrift er man selvsagt nødt til å ha lønnsomheten som rettesnor. Nettopp derfor er energiforbruket et bra sted å starte. Våre bedriftsrådgivere gir god veiledning gjennom programmet Tafjord EnergiArena, ENOVA gir støtte til nødvendige investeringer, og energiregningen krymper raskt. 


Siden arbeidet krever engasjement hos flere i bedriften, får man viktige erfaringer som kommer godt med når man gir seg ut på andre bærekraftsmål. 


Vil du vite mer om Tafjord EnergiArena, ta kontakt med oss!