Bedrifter blir stadig oftere utfordret til å implementere bærekraftstrategier i sine forretningsmodeller. 

  • Hva betyr bærekraft for din bedrift?
  • Hvordan kan bedriften din utvikle og  implementere en bærekraftstrategi?
  • Og hvordan kan en bærekraftstrategi gi bedriften din et konkurransefortrinn? 

Om studiet

Sammen med NTNU tilbyr vi en etterutdanning innen bærekraft- og miljøledelse. Les mer om dette samarbeidet.

Kurset vil gi konkrete redskap og system for å komme i gang med miljøledelse og etablering av bærekraft i egen strategi og profil. 

Her har du muligheten til å få implementert miljø og bærekraft i bedriften gjennom Tafjord EnergiArena, med oppskriften direkte fra NTNU. 

Kurset vil blant annet ha fokus på å navigere innen de ulike miljøsertifiseringene som finnes. Alt i kurset er basert på en global standard for miljørapportering, GRI Global Reporting Initativ, som skal gjøre bedriften klarert for det internasjonale markedet. 

Les mer om kursinnhold og læringsresultat.

Oppbyggingen av programmet

Kurset er delt i fire moduler. Les mer om disse. 

Deltakerne må delta i kursseminarer og presentere obligatorisk arbeid i løpet av kurset. Må du så over et seminar, kan fraværet kompenseres med innleveringer innen temaet.

Forelesninger og gruppebaserte aktiviteter, bruk av litteratur og presentasjoner fra forelesere. Prosjektarbeid knyttet til en bedrift/organisasjon.

Målgruppe

Ledere og ansatte som har behov for å lære verktøy og metoder for å bygge kunnskap om bærekraft og miljøledelse, og hvordan denne kunnskapen implementeres i bedriften.

Kurset arrangeres i regi av Tafjord EnergiArena og er i utgangspunktet forbeholdt våre kunder. Ved ledig plass kan også andre få mulighet til å delta. Meld din interesse i skjemaet under.

 

Studiepoeng, sertifisering og eksamen

Ved gjennomføring av eksamen vil kurset gi 7,5 studiepoeng. Det er også mulig å ta kurset uten avsluttende eksamen.

Kurset er et viktig bidragsyter til å kvalifisere bedriften til sertifisering i ISO 14001 Miljøledelse. Dette er en videre prosess.

Avsluttende eksamen er en skriftlig prosjektoppgave.

Opptakskrav og forkunnskap

Det er ikke krav til generell studiekompetanse eller spesielle forkunnskaper.

Søknadsfrist og oppstart

10. og 11. mars
6. og 7. mai
3. og 4. september

Søknadsfrist så snart som mulig. Søk i i skjemaet under.

Undervisningssted

Kurset er samlingsbasert og tilbys i Ålesund og eller andre steder etter avtale.

Pris

Ordinær pris: kr 25 000,-
Pris for medlemmer av Tafjord EnergiArena eller bedriftskunder av TAFJORD: kr 20 000,-

Kontakt

Faglig ansvarlig:
Professor Annik Magerhol Fet
annik.fet@ntnu.no
Tlf: 92296890

Jeg ønsker å melde meg på kurset:

Kursdetaljer