Mye å spare på reduksjon av forbruksavgift

Er du klar over at mange produksjonsbedrifter har krav på reduksjon eller fritak for forbruksavgift (elavgift)? Full sats på forbruksavgiften er i 2018 er 16,58 øre/kWh, mens redusert sats er på 0,48 øre/kWh. Så her kan det være vesentlige besparelser å hente for produksjonsbedrifter med stort strømforbruk. Vi hjelper deg gjerne med å sette deg inn i Skattedirektoratets bestemmelser.

Fritak for enkelte bedrifter
Det er først og fremst bedrifter som bruker kraft fra kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel som kan ha rett på fritak for forbruksavgiften. I tillegg kan produksjonsbedrifter få reduksjon om de kommer inn under Skattedirektoratets bestemmelser for produksjon eller annen godkjent virksomhet. Se mer om dette på skatteetaten.no.

Ikke fritak for administrasjonsbygg
Fritak eller reduksjon av forbruksavgiften gjelder kun for strømforbruk som benyttes til selve produksjonen, og omfatter ikke forbruk til administrasjonsbygg. 

Krav til dokumentasjon
For å få reduksjon eller fritak må det legges frem dokumentasjon for nettselskapet. For de aller fleste av våre kunder er dette Mørenett og Nordvestnett.

Forbruksavgift på elektrisk kraft
Det er i utgangspunktet forbruksavgift på alt forbruk av elektrisk kraft i Norge. Denne blir krevd inn av nettselskapene på vegne av Skattedirektoratet, og fakturert sammen med nettleien.
Hensikten med avgiften er å skaffe inntekter til staten, herunder Enova, i tillegg til å redusere forbruket på elektrisk kraft. Avgiften blir fastsatt av Stortinget hvert år.

Vi hjelper deg gjerne om du har spørsmål om dette. Kontakt oss.