Ivrig diskusjon om hvor de skal installere de neste små boksene som gir detaljkunnskap om strømforbruket og svar på hvordan bedriften kan spare enda mer strøm. F.v. vedlikeholdsleder på Fiskerstrand Verft, Gustav Fredriksson, Trond Andre Hagen fra Tafjord Marked, bedriftselektriker ved Fiskerstrand Verft, Johan Håkansson, og konstruksjonssjef Kåre Nerem.

Sparer strøm med punktmåling og skreddersøm

Det viktigste tiltaket for å redusere strømregningen er å fokusere på energiforbruk og effekt. Hos Fiskerstrand Verft er det noen små bokser på veggen som gjør jobben som gir store kutt i strømregninga.

Hallene er store, sveiseapparatene mange og langs kaia ligger båter som er koblet til landstrøm. Det gir Fiskerstrand Verft store strømregninger, men det 110 år gamle familieeide verftet tenker ung om miljø. 

Som verft arbeider de med skip som går på naturgass, batteri og hydrogen og som arbeidsplass arbeider de med energisparing. Nå er de spydspisser i Tafjord Marked sitt miljøprogram, Tafjord EnergiArena, sin satsing på strømmåling av enkeltområder i en bedrift.


Energieffektivisering for å være konkurransedyktige

Administrerende direktør ved Fiskerstrand Verft, Magne Standal, sier det selvsagt er viktig å få ned strømregningen, men at det er like viktig å få ned energibruken.

- Vi må vise samfunnsansvar. Og når det gjelder energieffektivitet er vi bare i startgropa. Dette kommer det til å bli mye mer fokus på, og skal vi være her om 110 år også må vi tenke fremover og være konkurransedyktige.


Rask inntjening

Teknisk kundeansvarlig i Tafjord Marked, Trond Andre Hagen, er sammen med konstruksjonssjef på Fiskerstrand Verft, Kåre Nerem, vedlikeholdsleder Gustav Fredriksson og bedriftselektriker Johan Håkansson rundt på verftet, sjekker de ulike målepunktene og diskuterer hvor de kan sette opp nye. Boksene er små og investeringen liten.

- Vi regner med at dette er inntjent om bare et år, sier Johan Håkansson. Men legger til at dette er bare starten. - Nå blir det ikke lenger bare å stikke fingeren i lufta og tro noe om strømforbruket. Nå får vi samlet detaljerte data og kan planlegge både driften av verftet og nye investeringer ut fra dette.

Delmålingene vil gi svar på hvor du skal sette inn støtet for å spare strøm og ikke minst hvordan du kan få ned disse toppene av strømforbruket som legger lista for hvor mye nettleie du betaler.

Allerede etter de første månedene og med bare noen få målestasjoner, ser Fiskerstrand Verft potensialet for innsparinger på mellom 10.000 og 20.000 kroner i måneden.


Stor effekt på strømregninga

På kontoret hos Gustav Fredriksson lyser det grønne søyler på dataskjermen, som forteller om strømforbruket kvarter for kvarter.

- Vi kan se når de setter på mikrobølgeovnen på pauserommet, ler han.

Detaljkunnskapen om strømforbruket skal brukes til styring og grunnlag for videre energieffektivisering. Det kan også etter hvert kobles sammen i mønstergjenkjenning opp mot for eksempel værmeldinger og neste døgns strømpriser.

Camilla Blom, leder bedriftsmarked i Tafjord Marked, sier at når du får fordelt strømforbruket på mindre punkt, får du bedre kontroll.

- Og det er dette som er nøkkelen til å kutte energikostnadene. Ikke se deg blind på prisen per kWh, men fokuser på forbruksmønsteret og energitoppene. For eksempel vil en bedrift med 1 000 000 kWh i årsforbruk kunne kutte forbruket med over 10% med riktig innsikt. 

Interessert i å høre mer om mulighetene i Tafjord EnergiArena? Ta kontakt!

 

Få kontroll over forbruket

Fiskerstrand verft er en av våre kunder som har fått installert hardware for å overvåke og kartlegge forbruket. På denne måten forskyver de laster i tid og reduserer dermed effektleddet og strømkostnadene.

Går til wattn.no - fiskerstrand verft