Tiltak:

Gjennom Tafjord EnergiArena fikk Hofseth Biocare gjennomført enøk-kartlegging av anlegget sitt på Midsund. Basert på kartleggingen fikk Hofseth Biocare avdekket to ting. Selskapet betalte for høy forbruksavgift til staten på strømmen de brukte på anlegget og at de var berettiget forbruksavgift.

De gjennomførte tiltakene har gitt stor suksess og i løpet av to år har de oppnådd en kostnadsreduksjon på over 270 000 kr. De er i gang med å kartlegge flere anlegg.