Delårsrapporter

Delårsrapporter for de siste 6 år

2016:

 2016q2.pdf

2015:

 2015q2

2014:

 2014q2.pdf
 2014q4.pdf

2013:

 2013q2.pdf
2013q4.pdf

2012:

 2012q2.pdf

 2012q4.pdf

2011:

 q22011.pdf
 2011q4.pdf

2010:

 2010q2.pdf
 q4_2010.pdf