Mangler bildefil...

Virksomhetene

TAFJORD består av morselskap og 4 heleide datterselskap. Vi eier også 54% av Mørenett, et av landets største nettselskaper.
Mangler bildefil...

Eierstyring/ledelse

TAFJORD vektlegger betydningen av og har forpliktet seg til en høy standard i konsernets eierstyring og selskapsledelse.

Mangler bildefil...

Aksjeeiere

TAFJORD har følgende eierstruktur

Mangler bildefil...

Visjon og grunnverdier

TAFJORD - med energi for fremtiden

Mangler bildefil...

Samfunnsansvar

TAFJORD skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i virksomhetsstrategier, i daglige drift og i forhold til våre interessenter.