Energiproduksjon

Det produseres energi både i form av varme og elektrisitet

Forbrenningsanlegget på Grautneset er vår primære energikilde til fjernvarmen. I tillegg har vi oljekjel, sjøvannsbaserte varmepumper og en høyspent elektrodekjel på Meierikaia som kan brukes ved behov.

 

Vi produserer ca 150 GWh varme hvert år. 

 

Forbrenningsanlegget har også en dampturbin som leverer ca 30 GWh elektrisitet hvert år.