Er det feil på fjernvarmen?

Det er nå ingen registrerte feil på fjernvarmen.

Det er nå ingen registrerte feil på fjernvarmen.

Hvis du likevel mener at det kan være feil et sted, ring til vår driftstelefon: 70 17 55 97