Mangler bildefil...

Etiske retningslinjer for medarbeidere

Alle medarbeidere i TAFJORD skal opptre med høy etisk standard og kontinuerlig vurdere om handlinger er lovlige og etisk akseptable.

Mangler bildefil...

Etiske retningslinjer for leverandører

Konsernets leverandører og deres underleverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regler, sentrale FN- og ILO-konvensjoner.