Etablering av fiber

Fiber er infrastruktur

Å bygge ut fibernettet er tidkrevende arbeid og innbefatter ofte graving, montering og egeninnsats.

Nytt område - husstanden har ikke fiber fra før

Når vi åpner nye fiberområder og du får tilbud om fibernett til din bolig, dekker vi det aller meste av installasjonskostnaden. Da fibernettet går i egne kabler kan man ikke bruke eksisterende infrastruktur. Utbyggingen innbefatter dermed både graving, luftstrekk og montering av kabler. En relativt kostbar affære.

Du betaler kun en liten egenandel av dette. Det er derfor lurt å bestille når tilbudet kommer, slik at du sikrer deg den beste prisen. Etter at området er ferdig utbygd, kan etableringskostnaden fort bli høyere. Da det er de samme gravemaskinene og ekspertene som må ut til hver enkelt også etterpå.

Skal fiberen gå i jord (grøft) må du også merke deg at det vil tilkomme en egeninnsats å få fiberen fra tomtegrensen og inn til huset. Da må du grave en 30 cm dyp grøft der kabelen skal gå.

Resten ordner vi og våre montører. 

Boligen min har allerede innlagt fiber

Har boligen allerede fiber er det bare for oss å få satt opp din datastrøm og få koblet opp fibermodemet. Det er denne som omgjør lyssignalene til datasignaler enhetene dine kan forstå.

Leveringstid

Boligen min er i et nytt fiberområder: Ferdigstilling av fibernettet vil bli kommunisert til alle som har bestilt.

Boligen min er i et eksisterende fiberområde, men har ikke fiber: forventet leveringstid 3-5 uker, alt avhengig av årstid og om egeninnsats er utført.

Boligen min har allerede fiber fra før: forventet leveringstid inntil 10 arbeidsdager.

Etablering av fiber inn til huset - nytt område

Kr. 2950,-

Etablering av fiber inn til huset - utbygget område

Kr. 6490,-

Etablering til eksisterende anlegg

Kr. 399,-

Se våre fiberprodukter