Finanskalender

Oversikt over finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

2017  
Årsberetning og årsregnskap for 2016 30. mars
Årsrapport for 2016 30. mars
Ordinær generalforsamling 30. mai
Utbetaling av utbytte ultimo juni
Halvårsrapport per 30. juni 2017 29. august