Finanskalender

Oversikt over finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

2016  
Årsberetning og årsregnskap for 2015 8. april
Årsrapport for 2015 8. april
Ordinær generalforsamling 17. juni
Utbetaling av utbytte ultimo juni
Halvårsrapport per 30. juni 2016 30. august