Mangler bildefil...

Kjøling med sjøvann

Ved utgangen av 2010 var prosjektet med å legge forholdene til rette for sjøvannsbasert kjøling av sykehuset på Åse avsluttet.

Mangler bildefil...

Miljøtilpasset utbygging

Fjernvarmeutbygging i Industrivegen gjøres samtidig som det bygges ut fortau