Flytteskjema fiber privat

Flytting av fiberabonnement kan kun gjøres til adresser i området som allerede er utbygd med fiber. Ved flytting påløper gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

Priser for flytting og etablering finner du i vår prisliste.

NB: Fibermodem skal alltid stå igjen i bolig, tilleggutstyr som TV-bokser skal tas med til ny adresse - eller leveres tilbake til oss.
 

       
   *    
 
   *    *
 
   *
 
   *
 
   *    *
 
       *
 
   *
(NB! 3-5 ukers leveringstid på ny installering, eller innen 10 arbeidsdager der fiber allerede er installert)