Oppgraderer til superhastigheter!

Til sommeren vil TAFJORD være den første norske leverandøren med gigabit-hastigheter i hele fibernettet!

96 prosent av hele Norges befolkning har internett hjemme. I snitt bruker hver nordmann 2,4 apparater med internettilgang daglig. Bruken av nettet bare øker og stadig flere tjenester kommer til. Vi tar nå konsekvensen av denne utviklingen og oppgraderer hele fibernettet til gigabit-hastigheter – 1000 Mbps (megabits per sekund).

Dette betyr at innen sommeren kan ca. 66.000 sunnmøringer koble seg til en historisk rask internettlinje!

6.000 husstander får besøk
Arbeidet med å oppgradere nettet startet i februar og vil holde på frem til sommeren. Alle eldre hjemmesentraler (fibermodem montert før 2013) skal skiftes ut. Dette betyr at vi skal besøke ca. 6.000 husstander og kostnadsfritt bytte ut fibermodemet deres. Hver enkelt kunde kontaktes når deres husstand står for tur.


Det er viktig at alle hjemmesentralene i et område er skiftet før områdets fibersentral blir oppgradert – da de gamle hjemmesentralene vil miste signalet ved oppgradering til de nye hastighetene.