Hvem kan få fjernvarme?

Vi leverer til bedrifter og borettslag i Ålesundsområdet

Vårt konsesjonsområde for utbygging av fjernvarmen strekker seg fra Aspøya i vest til Spjelkavik i øst.

Nye bygg og bygg som renoveres er pålagt å ha en viss andel varme fra alternativ energi. Fjernvarme er den enkleste måten å tilfredsstille disse kravene til varmeforsyning. I tillegg gir dette et positivt utslag for energiattesten til bygget. Les mer om dette i vedlagte faktaark i høyre marg.

Vi stiller noen krav til dem som vil knytte seg til fjernvarmen. Bygget må ha et visst varmebehov og ligge innen rimelig avstand fra vårt hovednett slik at det kan lønne seg for oss å bygge ut. I tillegg er det noen tekniske krav som du kan lese om i vår tekniske forskrift i høyre marg. Her ligger også et skjema der opplysninger som varmebehov etc. må oppgis. 

Man kan kontakte oss for tilknytning av fjernvarme på følgende epost:  kat@tafjord.no