Innveiingsrutiner

Innveiingen blir nå helautomatisk ved vårt anlegg.

Automatisk Bilvekt

Fra 1. januar 2013 tok vi i bruk vår automatiske bilvekt for mottak av avfall ved energigjenvinningsanlegget. Bilvekten tar over for den gamle vekten og ekspidisjonen slik at vi skal få et helautomatisk anlegg.

 

Steg for steg for levering på anlegget

 

  1. Vi har to vekter, en for innkjøring og en for utkjøring. I tilknyting til hver vekt er det en kortterminal som leser ditt kort som er utstedt av Tafjord Kraftvarme. Når kunde og kort er registrert vil port åpnes og du kommer inn på anlegget.

  2. Alle portene har trafikklys, og på utstedt kort står det hvilken port som skal brukes. Bilen rygger bak og porten åpnes når en fotocelle har registret at det står en bil. Grønt lys signaliserer at port er klar for å ta i mot bil. Om poten er har rødt lys er denne stengt og de får vente på bil.

  3. Når avfall er levert kjører bilen på utvekt og kort registreres for 2 gang, for lastebiler skirves det ut kvittering på terminalen. For varebiler sendes det en veieseddel til kortinnehaver epost adresse.

  4. Når terminalen ønsker deg en god dag er alt er alle steg fullført og din levering er nå registrert.

 

Alle private og små bedriftskunder må fra 1. januar 2013 levere hos nærmeste avfallsstasjon.

 

For store bedrifskunder som ønsker å levere minimum 30000 kg pr år kan man ta kontakt med Salgssjef avfall Richard Nilsen på tlf 70175580.

epost: tkv.avfall@tafjord.no

 

 

 

Kontakt oss