Visjon og grunnverdier

TAFJORD - med energi for fremtiden

 

Vi skal vise engasjement og ha energi når vi utfører jobben vår – til beste for konsernet, eierne og kundene våre, og omgivelsene ellers.

Vår misjon er å skape liv i by og bygd ved å sikre energi og kommunikasjon.

Våre grunnverdier:

Pålitelig

Vi holder det vi lover og er til å stole på. Vi er forutsigbare og leverer alltid til "riktig" kvalitet og avtalt tid. Vi tar ansvar for miljøet rundt oss, er lojale og jobber hardt for at TAFJORD skal være et attraktivt selskap med god lønnsomhet og verdiskapning. 

Engasjert

Vi brenner for arbeidsplassen, kunden, kollegaen og det lokalsamfunnet vi er en del av. Vi er svært opptatt av de nye mulighetene teknologien gir oss og kundene våre. Vi står på for å finne de gode løsningene, tar ansvar og bryr oss.

Nyskapende

Vi er modige, ser nye muligheter og skaper verdier for våre kunder og eiere, Vi er nysgjerrige og holde oss oppdaterte på trender og utvikling. Kontinuerlig forbedring er sentralt når vi skal skape nye verdier og gode kundeopplevelser.