TAFJORD er mest kjent for å produsere og selge miljøvennlig energi og tilhørende infrastruktur, men avfallsgjenvinning, fjernvarme og fiberoptikk har blitt en stadig større andel av virksomheten.

Men hva betyr det når vi sier «TAFJORD – med energi for fremtiden?» Jo, det betyr at vi skal levere sikker strøm og bredbåndsforbindelse, men også at vi skal legge forholdene til rette for videreutvikling i regionen, vise engasjement, tenke fremover og ta vare på både eiere, kunder og omgivelsene.

En slik ambisjon skaper ringvirkninger – ringvirkninger vi er stolte av å kunne vise frem!

I 2018 bidro TAFJORD med totalt 1 863 millioner kr til samfunnet rundt oss. Dette inkluderer både overskuddet, bidraget vårt til offentlig velferd, sysselsetting og næringsutvikling. Vi er dermed med på å støtte opp om både lokalt næringsliv og velferd, men vi er også en viktig brikke i det norske samfunnet med våre bidrag.

Ringvirkningene av vår virksomhet monner også lokalt. I 2018 var de samlede bidragene fra oss til lokalsamfunnet på hele 591 million kroner. I tillegg til å være en betydelig skatteyter til mange av kommunene i regionen, går store deler av overskuddet og konsernets og våre ansattes innkjøp til regionen. Dette gir ytterligere ringvirkninger innen både velferd og næringsutvikling.

Vi er en betydelig kunde av det lokale næringslivet og vi ser at våre aktiviteter skaper både inntekter og arbeidsplasser i resten av lokalsamfunnet. I 2018 kjøpte vi varer og tjenester fra lokale bedrifter for hele 328 million kroner. Det betyr noe for oss og dem som driver sin virksomhet her, det.

Alt dette kunne vi tilføre samfunnet rundt oss i 2018 - takket være våre samarbeidspartnere og kunder!