TAFJORD og AaFK

Sponsorsamarbeid bygger på felles verdier mellom TAFJORD og den som mottar støtte. Hensikten er å sammen forsøke å skape muligheter, gode opplevelser og bygge noe over tid, som er større enn vi klarer hver for oss. Ålesunds Fotballklubb har en sterk og unik merkevare på Sunnmøre, som er vårt kjerneområde. Langt de fleste av AaFKs tilhengere og partnere er derfor våre kunder. Det gjør knytningen mellom oss ekstra interessant. 

Siden midten på nittitallet har vi samarbeidet med klubben. Den gang foregikk det meste på Kråmyra i omgivelser som skapte stemning, men som samtidig stilte store krav til kreativitet, service og oppfinnsomhet. Sammen med suksess ute på banen bidro disse rammene til uforglemmelige opplevelser og jubel som ga gjenlyd i hele fotball-Norge, ja faktisk også utenfor landets grenser. Det ble skapt lokal fotballhistorie som leder frem til dagens AaFK-lag, som i mange år har hevdet seg på toppnivå i norsk fotball med blant annet to NM-gull. Vi drømte kanskje om dette tilbake på nittitallet, men trodde vi på det? Med samarbeid er det meste mulig. 

AaFKs holdningsskapende arbeid mot skoleungdom og støtte til andre idrettslag i regionen, gjør at samarbeidet stemmer meget godt med våre verdier og retningslinjene for vår sponsorvirksomhet.

Samarbeidet gir oss også mulighet til å treffe andre av klubbens partnere. Vi bruker også stadion som en møteplass hvor vi bla inviterer med kunder og samarbeidspartnere til å dele hyggelige opplevelser. TAFJORD feriet 100 år i 2017, men vi skal også i fremtiden være en aktiv og tydelig aktør på Sunnmøre. Da er dette en viktig arena å være på.

AaFK på besøk på Blindheim skole