Å jobbe i TAFJORD

TAFJORD har et spesielt fokus på medarbeideren. Vi har tro på at dette fokuset vil sette oss i stand til å nå vår grunnleggende målsetting; å øke aksjonærverdiene gjennom langsiktig verdiskaping.

TAFJORD produserer miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon. I tillegg leverer vi fjernvarme basert på energigjenvinning av avfall fra Grautneset. Dette betyr at vi kan tilby jobb innenfor mange spennende fagfelt.

TAFJORD har flere fokus i en rekrutteringsprosess. Vi rekrutterer for å fylle en ledig stilling, men like viktig: vi rekrutterer for å beholde. Derfor tenker vi mye på hvordan vi kan ivareta både dagens og fremtidens funksjoner og arbeidsoppgaver. Utvikling av medarbeidere er viktig for oss!

Vi søker energitekniker

Har du lyst til å være med oss å drifte energigjenvinningsanlegget og styre fjernvarmenettet som varmer opp store deler av Ålesund? I så fall håper vi du har gode samarbeidsevner og er praktisk og systematisk. Du bør også ha en helhetlig prosessforståelse og evnen til å tenke rasjonelt.

Vi søker senior nettverkskonsulent IT infrastruktur

Som vår nye senior nettverkskonsulent vil du bidra innenfor en rekke områder som forvaltning av eksisterende nett, videreutvikling av IP-nett, strategi og arkitektur. Du vil jobbe både med vårt kjernenett, datasenter, sikkerhetsløsninger, virtualisering og kundeløsninger.