Å jobbe i TAFJORD

TAFJORD har et spesielt fokus på medarbeideren. Vi har tro på at dette fokuset vil sette oss i stand til å nå vår grunnleggende målsetting; å øke aksjonærverdiene gjennom langsiktig verdiskaping.

TAFJORD produserer miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon. I tillegg leverer vi fjernvarme basert på energigjenvinning av avfall fra Grautneset. Dette betyr at vi kan tilby jobb innenfor mange spennende fagfelt.

TAFJORD har flere fokus i en rekrutteringsprosess. Vi rekrutterer for å fylle en ledig stilling, men like viktig: vi rekrutterer for å beholde. Derfor tenker vi mye på hvordan vi kan ivareta både dagens og fremtidens funksjoner og arbeidsoppgaver. Utvikling av medarbeidere er viktig for oss!

Ønsker du sommerjobb hos oss?

Vi er på jakt etter 20 ungdommer som kan bistå oss i sommer - ved hovedkontoret, energigjenvinningsanlegget og hos kraftverksdrift i Tafjord. Noe for deg?

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Vi søker forretningsutvikler

Vi har ambisjoner om å øke produksjonen av fornybar energi og søker etter en forretningsutvikler som kan identifisere og modne muligheter til utbyggingsprosjekter. 

Søknadsfristen er 3. mars 2024.