Å jobbe i TAFJORD

TAFJORD har et spesielt fokus på medarbeideren. Vi har tro på at dette fokuset vil sette oss i stand til å nå vår grunnleggende målsetting; å øke aksjonærverdiene gjennom langsiktig verdiskaping.

TAFJORD produserer miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon. I tillegg leverer vi fjernvarme basert på energigjenvinning av avfall fra Grautneset. Dette betyr at vi kan tilby jobb innenfor mange spennende fagfelt.

TAFJORD har flere fokus i en rekrutteringsprosess. Vi rekrutterer for å fylle en ledig stilling, men like viktig: vi rekrutterer for å beholde. Derfor tenker vi mye på hvordan vi kan ivareta både dagens og fremtidens funksjoner og arbeidsoppgaver. Utvikling av medarbeidere er viktig for oss!

Vil du bli vår nye lærling industrimekaniker?

Ved Energigjenvinningsanlegget i Breivika vil du, som lærling, få jobbe med spennende prosjekter som vil gi deg god faglig  og personlig utvikling. Interessert?

Logistikkoordinator

Har du lyst til å være med på å utvikle og styrke mottak av avfall - og i tillegg etablere moderne lagerstyring? I så fall har vi kanskje en spennende jobb til deg ved Energigjenvinningsanlegget på Grautneset!