Etter fem år med utbygging ble strømmen fra kraftstasjonen Tafjord 1 satt på i oktober 1923. Det var starten på en lang rekke vannkraftutbygginger i bygda det nærmeste hundreåret.

I dag har vi åtte heleide vannkraftanlegg i drift i Tafjord, beliggende i Norddal kommune på Sunnmøre. Kraftverkene Tafjord 1 - Tafjord 8 produserer årlig mer enn 1.000 GWh, med Tafjord 4 som den viktigste bidragsyteren med en årsproduksjon på 420 GWh.

TAFJORD eier også tre mindre vannkraftverk i andre kommuner på Sunnmøre; Stadheim og Juvfossen kraftverk på Stranda, og Dyrkorn kraftverk i stordal. Disse produserer hver mellom 10 og 24 GWh årlig.

Vi er deleiere i Grytten kraftverk i Rauma kommune (12%) og i de to vannkraftverkene Øyberget og Framruste i Skjåk kommune (21%). Med 34% eierandel i Svelgen Kraft Holding, er vi også deleier av seks kraftverk i Bremanger kommune.