Etter fem år med utbygging ble strømmen fra kraftstasjonen Tafjord 1 satt på i oktober 1923. Det var starten på en lang rekke vannkraftutbygginger i bygda og fjellet det nærmeste hundreåret.

I dag har vi åtte heleide vannkraftverk i drift i Tafjord, i Fjord kommune på Sunnmøre. Kraftverkene Tafjord 1 - Tafjord 8 produserer årlig mer enn 1.000 GWh, med Tafjord 4 som den viktigste bidragsyteren med en årsproduksjon på 420 GWh. På Dyrkorn i Fjord kommune har vi også et elvekraftverk.

Vi eier i tillegg to mindre elvekraftverk i Stranda kommune; Stadheim og Juvfossen kraftverk. Elvekraftverkene våre produserer mellom 10 og 24 GWh årlig hver.

Vi er deleiere i Grytten kraftverk i Rauma kommune (12%) og i de to vannkraftverkene Øyberget og Framruste i Skjåk kommune (21%). Med vår eierandel (34%) i Svelgen Kraft Holding, er vi også deleier av seks kraftverk i Bremanger kommune.